Categories
Kỹ thuật nuôi cá cảnh

Bạn cho cá rồng ăn như thế nào?

Tôi mở chủ đề này để các bạn chia sẻ chế độ ăn uống của chú cá rồng yêu của mình và qua đó bạn biết được so với cá của các Bro khác cá của bạn có thuộc loại ăn khỏe, ăn ít hay ăn bình thường. Thông tin về chế độ ăn uống của cá nhà tôi như sau:
carong

1. Giống cá: Huyết long – Chilli Super Red

2. Kích thước: > 45cm (nuôi được 11 tháng từ kích thước 16-17cm)

3. Lần cho ăn: ngày 2 lần sáng tối, ngày nào cũng cho ăn.

4. Khối lượng thức ăn: Ngày 2 bữa, mỗi bữa ăn một trong số các mồi sau:
– 1 con trạch to hoặc
– 1 con nhái to hoặc
– 20-30 SW, hoặc
– 10 con tôm cỡ 2 đốt ngón út, hoặc
– Khối lượng tương đương tim bò, hoặc
– 10 con cá mồi to bằng ngón út

5. Thức ăn thích nhất theo thứ tự ưu tiên:
– Nhái / Giun đất
– Thạch sùng / Gián / Rết
– Trạch
– SW (gần đây mới ăn lúc nhỏ hơn 45cm rất ít ăn SW)
– Tim bò
– Tôm
– Thức ăn khô: Chưa bao giờ ăn

6. Ghi chú: Em này phàm ăn nhưng thường chỉ ăn một loại thức ăn liên tục, đến lúc chán thì chuyển sang thức ăn khác, ví dụ em đó có thể ăn trạch 2 tuần liền mà không ăn gì khác, sau đó chuyển sang ăn ếch, gần đây thì chuyển sang ăn sâu. Mặc dù cho ăn 2 lần/ngày nhưng thỉnh thoảng (1 tuần đến 10 ngày) em này cũng bỏ ăn hoặc ăn ít 1-2 bữa. Trong thời gian ăn ếch thì phát phì ra trông thấy 🙂

Trả lời