Categories
Chuyên mục về cá Lia Thia - Betta

Định nghĩa về cá hai đuôi chất lượng (Doubletail Betta))

Tất cả chúng ta đều có khái niệm như thế nào là một con cá betta đẹp nhưng mục đích của bài viết này là để giới thiệu về các tiêu chuẩn chấm điểm của IBC (chương 5). Nên nhớ rằng với một con cá có bề ngoài lý tưởng, dù là đuôi đơn hay đuôi kép, ba vây lẻ sẽ làm thành một đường liền lạc mà không hề có khe hở.

Độ rộng của vây lưng ở cá đuôi kép thường lớn hơn so với cá đuôi đơn. Vây lưng cá đuôi kép, một cách lý tưởng, là hình ảnh đối xứng của vây hậu môn.

betta41

Cá betta đuôi kép thường có độ rộng thân (khoảng cách từ lưng đến bụng) lớn hơn so với cá đuôi đơn. Thân dày cũng được chấp nhận chừng nào mà nó còn hỗ trợ cho việc nâng đỡ bộ vây to lớn.

Số lượng các tia vây đuôi ở thùy trên và thùy dưới phải tương đương và phân bố đều qua đường trung tâm. Độ rộng phải tỷ lệ với độ dài. Thùy trên phải có kích thước tương đương với thùy dưới và đối xứng qua đường trung tâm. Hai thùy đuôi có thể xếp chồng nên nhau nhưng phải phân tách đến tận gốc đuôi. Hình dạng chung lý tưởng của cả hai thùy đuôi là hình bán nguyệt.

Cá đuôi kép có nhiều điểm khác biệt đối với cá đuôi đơn:

    Có hai thùy đuôi thay vì một, chúng hoàn toàn tách biệt đến tận gốc đuôi.
    Có gốc đuôi rộng hơn để nâng đỡ hai thùy đuôi.
    Có vây lưng lớn, tương đương kích thước của vây hậu môn.
    Có thân hình rộng và ngắn.
    Độ cong ở gốc đuôi thay đổi tuỳ theo mỗi cá thể đuôi kép. Quan sát từ trên xuống sẽ thấy điều này rõ hơn. Đuôi cong quá nhiều là lỗi ở cá đuôi kép, nếu không quá cong thì có thể bỏ qua.

Cá đuôi kép bị trừ điểm một khi không đạt chuẩn. Điểm số cuối cùng dựa trên mức độ lỗi nhiều hay ít.

Lỗi ở thân

    Thân quá ngắn và mập (lỗi rất nhẹ)
    Gốc đuôi lồi hay rất cong (lỗi nặng)

Lỗi ở vây lưng

    Vây lưng hơi hẹp hơn vây hậu môn (lỗi nhẹ)
    Vây lưng có vài tia ngắn ở phía trước, không giống với vây hậu môn (lỗi nhẹ)
    Vây lưng quá hẹp so với vây hậu môn (lỗi nặng)

Lỗi ở đuôi

    Thùy đuôi to nhưng không phân tách hoàn toàn – chỉ phân tách hơn ¾ (lỗi rất nhẹ)
    Thùy đuôi hơi không đều (lỗi nhẹ)
    Thùy đuôi phân tách từ ½ đến ¾ (lỗi nhẹ)
    Thùy đuôi không đều về kích thước hay hình dạng (lỗi nặng)
    Thùy đuôi đều nhưng nhỏ (lỗi nặng)
    Thùy đuôi phân tách khoảng ½ hay nhỏ hơn (lỗi nặng)
    Thùy đuôi không đều và nhỏ (lỗi nghiêm trọng)

Mặc dù sự xuất hiện của cá halfmoon hoàn toàn lấn át cá đuôi kép, nhưng theo tôi, những con cá đuôi kép cũn cỡn và cân đối với các vây xếp chồng lên nhau khi giương lên trông cũng rất tuyệt vời!

betta42

Nguồn betta.ketviet

Trả lời