Categories
Chuyên mục về cá Lia Thia - Betta

Hướng dẫn lỗi màu dành cho cá Betta đỏ.

Trường hợp cá màu đỏ bao gồm nền sậm và nền nhạt . Tuỳ theo màu sắc cá mà chúng được xếp theo đơn sắc hay đa sắc

1. Kỳ trắng (lỗi rất nhẹ)
2. Màu không lan đến vây ngực (lỗi rất nhẹ)
3. Vảy đen (lỗi nhẹ, nếu bị nhiều thì lỗi nặng; trọng tài nên cân nhắc việc tái phân loại vào lớp nhị sắc trong trường hợp nghiêm trọng).
4. Màu thân hơi nhạt hơn màu vây (lỗi nhẹ, nếu bị nhiều thì lỗi nặng; trọng tài nên cân nhắc việc tái phân loại vào lớp nhị sắc trong trường hợp nghiêm trọng).
5. Viền vây đen (lỗi nhẹ)
6. Đầu có màu kem hay màu thịt ((lỗi nhẹ, nếu bị nhiều thì lỗi nặng)
7. Viền vây trong suốt hay có sọc (lỗi nhẹ)
8. Hiển thị màu vàng hay cam (lỗi nặng)
9. Đốm, vạch hay mảng đen (lỗi nặng)
10. Hiển thị màu ánh kim (lỗi nặng nếu chỉ dính ở một vài tia vây hay vảy)
11. Hiển thị màu ánh kim (lỗi nghiêm trọng – nếu dính quá nhiều, trọng tài nên cân nhắc việc tái phân loại vào lớp đa sắc)
12. Hiển thị metallic (lỗi nghiêm trọng nếu chỉ dính ở một vài tia vây hay vảy)
13. Hiển thị opaque (bị loại; nếu chỉ dính ở kỳ thì lỗi nghiêm trọng)

Đây là hình ảnh minh hoạ cho các loại màu đỏ hay gặp

betta11

Nguồn ketviet

Trả lời