Categories
Chuyên mục về cá La Hán

Cá la hán bonsai

Loài cá la hán bonsai là loại la hán đột biến với thân hình ngắn cũn cỡn. Cá bonsai thường bị tật vẹo xương sống, chủ yếu là ở phần gốc đuôi và hiếm khi nào có gù to, đẹp như con cá dưới đây của 0sun.

alt

Trả lời