Categories
Chuyên mục về cá Dĩa

Lai tạo: tẩy sạch cá dĩa ma

cadia33

Cá dĩa ma (ghost) là một đột biến từ cá bông xanh (brilliant). Người ta cải thiện màu sắc bằng cách lai với cá dĩa nâu để tạo ra dòng cá dĩa ma sạch hơn (silver dreamer) tuy nhiên, nguồn gốc cá bông xanh (nhiều hắc sắc tố) vẫn thể hiện khi cá vẫn lem chút “bụi tiêu”. Dẫu dòng cá ban đầu xuất hiện trên thị trường khá sạch nhưng về sau người ta lai cận huyết cá dĩa ma với hy vọng củng cố màu vàng khiến tiêu xuất hiện ngày càng nhiều. Do vậy chúng ta cần tẩy sạch tiêu. Dưới đây là một trong những cách thực hiện.

Lai cá dĩa ma với cá dĩa nâu nhạt hay lục nhạt. Lý do là các dòng dĩa nâu và lục ít hắc sắc tố hơn dĩa lam. Nếu bạn không thích viền đen trên vây lưng và vây hậu môn thì chọn những con khác, bằng không đặc điểm này sẽ xuất hiện ở các thế hệ về sau.

Đời F1 bao gồm rất nhiều biến thể và không thể đoán trước bởi vì chúng ta không biết trước nguồn gốc di truyền của cá dĩa ma, dĩa nâu hay lục. Chọn những con màu nhạt nhất (ít hắc sắc tố) để lai cận huyết hay lai ngược với cá dĩa ma gốc.

Đời F2 chúng ta sẽ thu được cá dĩa ma sạch, cá dĩa mang một alen ghost và cá dĩa thường không mang alen ghost. Bởi vì đặc điểm ghost là gien lặn nên chúng ta không thể biết được con nào có mang gien cá dĩa ma. Đừng lo lắng, hãy lai với cá dĩa ma cùng bầy.

Đời F3 có thể thu được cá dĩa ma sạch, cũng có thể không tùy vào cá thể dĩa nâu đem lai có mang alen ghost hay không. Điều quan trọng là sử dụng những con cá dĩa nâu đời F3 để duy trì dòng cá dĩa ma sạch. Lai chúng với nhau chắc chắn sẽ thu được cá dĩa ma sạch ở đời F4.

Nguồn diendancacanh

Trả lời