Categories
Chuyên mục về cá Dĩa

Nước & PH khi nuôi cá dĩa

cadia23

– Nếu cá đẻ thì độ PH thích hợp là PH = 6.5.

– Bình thường thì độ PH = 7. Nhưng tốt nhất cho sức khỏe Cá thì PH nên là 6.5.

– Nước phải không bị nhiễm phèn.

– Nếu là nước máy thì nên xử lý hết Clo trước khi cho nước vào hồ để tránh Cá bị sốc.

– Nếu là nước giếng thì nên sục khí mạnh 2 tiếng đồng hồ trước khi cho nước vào hồ Cá để tránh Cá bị sốc. Cho vài cục san hô nhỏ vào hồ để làm tăng độ PH nếu nước có khuynh hướng giảm độ PH.

Nguồn khoadiscus

Trả lời