Categories
Chuyên mục về cá Dĩa

Cách chọn mua cá dĩa

cadia22

Các tiêu chí giúp bạn chọn mua được chú Cá Dĩa đẹp và khỏe mạnh:

    Hình dáng cá phải tròn và mập mạp.
    Mắt cân đối với phần đầu.
    Các vi bơi không có những đốm trắng và không bị dính vi bơi hoặc vi bị te tua.
    Cá không bị đen mình và trốn trong góc hồ.
    Thấy người cá không trốn mà ngóng ăn.
    Nếu cá có màu đỏ thì không nên mua những con có màu đỏ bầm.
    Trước khi mua bạn nói chủ tiệm cho cá ăn thử xem nó có ăn hay không. Tránh mua những chú cá đang bỏ ăn vì bị bệnh.
    Không mua những con đang đi phân màu trắng.

Nguồn khoadiscus

One reply on “Cách chọn mua cá dĩa”

Trả lời