Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Thiên Thần Hai Màu – Centropyge bicolor

Màu xanh đậm chia 2 phần màu trên thân cá, với màu phía trước vàng, vùng màu xanh dừng lại ở đuôi hẹp. Cá còn có một vệt xanh trên đầu. Chúng sinh sống từng cặp hay thành bầy, gồm một con đực và nhiều con cái. Khi con đực trong nhóm chết hay rút lui, thì một trong những con cái sẽ chuyển đổi giới tính và thay thế vị trí con đực. Thích ăn rau xanh và thịt băm nhỏ.

Kích thước : 13 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

Thức ăn : ăn tạp

Thuần hóa : dễ

Bể nuôi : chung, tính tình hiền hòa.

Mực nước sống : ở tất cả các tầng nước

Trả lời