Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Mú Chuột – Chromileptis altivelis

Là loài cá nuôi rất mau lớn, toàn thân có màu trắng xám. Cá có hình dạng kỳ lạ, Nó bơi theo kiểu chúi đầu xuống khi lảng vảng tìm thức ăn. Cá to nhưng rất dễ nuôi và chịu đựng được điều kiện sống khắc nghiệp. Cá ăn thịt sống và các loài cá nhỏ sẽ thích nghi môi trường tốt nếu hồ nuôi lớn và có nhiều nơi lẩn trốn.

Kích thước : 60 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : dễ, tính huhãnng

Thức ăn : ăn thịt

Bể nuôi : chung các loài cùng kích cỡ

Mực nước sống : ở tang72 giữa và sâu hơn

Trả lời