Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Trạng Nguyên – Synchyropus splendidus

Là loài cá dữ, thích đáng nhau nên phải nuôi ở bể riêng biệt. Thân hình đầy chấm đen. Thân dài thon, mỏ nhọn. Là loài ăn thịt sống, tính cánh nhút nhát hay trốn, sống ở mực nước sâu, tận đáy biển. Hay tấn công các loài cá khác nếu nuôi chung.

Kích thước : 7,5 cm

Nguồn gốc : Thái Bình Dương

Thuần hóa : khó

Thức ăn : Ăn thịt, cá sống, giun sống

Bể nuôi : riêng, thích lẩn trốn, sống vùng riêng

Mực nước sống : gần đáy

Trả lời