Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Mao Tiên – Pterois volitans

Là loài cá rất hung dữ, thích ăn cá nhỏ và thịt sò băm nhuyễn. Loài cá phàm ăn này có thể ăn đến 6 con cá sống mỗi ngày. Cẩn thận khi bắt giữ vì chúng có gai rất độc. Mang một thân hình đầy sọc và nhiều gai. Màu sắc sặc sở, vây cá luôn xòe ra. Là giống cá lớn sống ở mọi tầng mực nước.

Kích thước : 35 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : khá dễ, hung hãn

Thức ăn : cá sống, thịt

Bể nuôi : chung, với các loài cá lớn

Mực nước sống : ở tất cả các tần nước

Trả lời