Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Sơn Đá – Myripristis jacobus

Đây là loài cá hoạt động về đêm và ẩn mình trong hang hốc đá suốt ngày nhưng cũng thường xuyên bị thức ăn cám dỗ, lôi kéo ra khỏi hang. Cá có màu thân đỏ, đôi mắt to và hai bên mang có ngạnh bén, cẩn thận khi bắt giữ những loài cá này. Giun và cá nhỏ là mồi ngon của chúng.

Kích thước : 17 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : dễ

Thức ăn : ăn tạp

Bể nuôi : chung, tính hung hãn, thích hợp đàn

Mực nước sống : ở mực nước cạn

Trả lời