Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Đầu Bò – Lactoria cornuta

Toàn thân được bao bọc bởi những mảng xương cứng. Đầu cá có hai sừng chĩa ra trông mặt cá giống đầu bò. Loài này khó đạt kích thước chuẩn khi nuôi trong hồ. Thân hình mang màu sắc xanh sọc trắng, chúng là một loài ăn tạp sống ở mọi tầng mực nước. Tuy nhiên nếu nuôi lâu chúng sẻ đạt đươc kích thước như mong đợi.

Kích thước : 50 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : dễ

Thức ăn : ăn tạp

Bể nuôi : chung, thích lẫn trốn

Mực nước sống : ở tất cả các tầng nước

Trả lời