Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Đuôi Ga – Acanthururs leucosternon

Loài cá có màu sắc ổn định không thay đổi, có nhiều ở quần đảo Hoàng sa. Loài cá này hoạt động tích cực nên cần bể rộng rãi, co đấy dủ thức ăn xanh hằng ngày. Nếu bể nuôi có 2 con chúng sẽ cắn nhau.

Kích thước : 25 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : khá khó

Thức ăn : rong tảo, thực vật, thức ăn đông lạnh, thức ăn dạng hạt

Bể nuôi : chung

Mực nước sống : ở tất cả các tầng nước

Trả lời