Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Bò Rằn – Balistapus undulatus

Là loài rất dễ nuôi nhưng chúng hơi hiếu chiến, ăn tạp. Chúng sống trong môi trường ở nhiều mực nước khác nhau. Với cấu tạo thân thể hình thoi, thân màu xám, mỏ nhọn, vây đuôi màu vàng, răng nhỏ và sắc bén. Trông cũng giống như loài cá Sặc ở Việt Nam.

Kích thước : 15 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : dễ, hung hăng

Thức ăn : ăn tạp, thức ăn thái nhỏ

Bể nuôi : chung

Mực nước sống : ở tất cả các tầng nước

Trả lời