Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Bò Bông Bi – Balistoides conspicullum

Đây là loài cá phổ biến nhưng cá nhỏ khó thích nghi với môi trường nuôi. Sống ở môi trường nước nông và sâu ở biển. Là một loài ăn tạp,  tính tình hung hăn. Hình mang màu vàng chanh có sọc nhỏ và phần đầu có chấm bi. Loại này rất kho nuôi tại nhà, chỉ thích hợp cho những viện hải dương học.
 

Trả lời