Categories
Chuyên mục về cá Biển

Cá Bác Sĩ – Labroides dimidiatus

Thân cá thon dài, cá dễ nhận dạng do có một vạch đen rộng dài chóp miệng đến mép vây đuôi. Cá mang tên như vậy vì nó ăn sạch hết các vật ký sinh. Các mô chết trên thân và mang của các loài cá khác, được xem là loài cá rất hữu dụng. Trong thiên nhiên, nhiều cá đến cho nó “khám bệnh”, chúng đến gần nó lắc đầu rồi đứng im để chứng tỏ cho nó biết rằng nó có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.

Kích thước : 10 cm

Nguồn gốc : Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương

Thuần hóa : khá dễ

Thức ăn : vật ký sinh, thịt

Bể nuôi : chung, tính tình hiền hòa

Mực nước sống : ở tất cả các tầng nước

Trả lời