Categories
Các loài cá khác

Cá Đuôi Gai

Loài cá này có màu xanh vàng và cái đuôi như một lưỡi dao sắc là các đặc điểm của loài cá này.

 

Trả lời