Categories
Các loài cá khác

Cá Thần Tiên


Môi trường sống ưa thích : Nuôi trong bể nên có thêm Lũa -driftwood, đá – rocks, rải sỏi nền – gravel và cây thuỷ sinh.

Thức ăn : Thuộc loài ăn tạp. Loài này thậm chí còn ăn cả quả, hạt rơi vãi từ trên cây xuống

 Đặc tính : Được đánh giá là loài cá lành, nuôi chung trong bể rong được

Sinh sản : Đẻ trứng. Về kinh nghiệm cho Thần tiên sinh sản chắc phải tham khảo chỗ bác Tiến và cụ Chương. Nghe bác Tiến kể cụ Chương đã từng cho Thần tiên đẻ từ hồi xửa hồi xưa rồi

Tuổi thọ : Có thể sống được vài năm

Trả lời